Селекция ГРОЗДОВИ РАКИИ

Селекция отлежали и специални ракии. Дестилирани по традиционен способ от прецизно подбрани виноматериали от региона на Стамболово, те по уникален начин демонстрират и продължават местните традиции.