Дегустирайте вината при подходяща температура. Белите сухи вина се дегустират при 8-12ºС. Бели сухи ароматни вина – при 12ºС. По-ароматните бели вина изискват и по-висока температура. Пенливи вина се дегустират при 5-8ºС, като за оптимална температура се приема 6ºС. Червени вина се дегустират обичайно при стайна температура, но по-правилно е да се цели температура от 16-18ºС.


Отворете вината около 2 часа предварително – нека поемат въздух. Това не се отнася до пенливите вина.


Дегустацията започва от най-младите вина по признак година на реколта и върви към все по-стари години. По признак сладост дегустацията се провежда от сухи неароматни към сладки ароматни. При конфликт на тези два признака, водещ е този на по-младата реколта.


Винаги помирисвайте тапата. Случва се тя да е дефектна и виното да е влошено или развалено – мирисът на тапата ще подскаже това. Просто подменете виното с нова бутилка и така ще гарантирате правилната оценка.