„...Виното вероятно се е появило в Европа около 4500 пр.н.е. в земите на днешна България...”

 (из статията ВИНО на WIKIPEDIA)

 

Основан преди повече от 7000 години, град Хасково се нарежда сред най-старите селища в Европа. Благоприятното географско местоположение и мекият климат от най-дълбока древност са привличали различни тракийски и славянски племена, които се заселвали по тези земи. Правенето и употребата на вино се оформили като едни от главните стълбове на традиционната култура на траките и те се прочули със своите вина в целия древен свят. Останки от това време са така наречените "Шарапани" - тракийски винарници, представляващи скални вдлъбнатини с наклонено дъно и съединителни канали, които се използвали за производство на вино.

 

ВИНАРНА СТАМБОЛОВО, в обединение с бившия ВИНЗАВОД ХАСКОВО, е наследник на създадената през 1932 година винопроизводителна фирма “Паткови”. При национализацията от 1947 година тя става част от създадения тогава Държавен Спиртен Монопол. През 1997 година предприятието е приватизирано, като усилията на настоящото управление са насочени към запазване и обогатяване на традициите и репутацията на марката СТАМБОЛОВО, а така също и на нейния символ – висококачествените български червени вина, и особено на вината от сорта Мерло.