Чашата се завърта няколко пъти, поставя се под носа и се поема дълбоко въздух. Ако впечатленията са непълни, не се препоръчва да се повтаря веднага, защото в обонянието бързо настъпва умора или адаптация. Най-добре е след първото помирисване чашата да се отдалечи и, ако е нужно, да се опита пак след 20-30 секунди. Ароматът на виното трябва да отговаря на неговия стил или на сорта грозде, от който е получено. Ако се долавят странични аромати (мухъл, оцет и други), те се отбелязват. След това ароматите трябва да се потвърдят и вкусово. Този елемент от оценката на виното не трябва да се подценява, тъй като някои вина могат да бъдат надценени до голяма степен благодарение на аромата си. Завъртането на чашата и помирисването са само началото на обонятелния анализ! Важен е моментът когато поемате виното в устата и, след завъртането му с езика, го изплювате. Помирисването става чрез вдишването, а критичната оценка - чрез издишване през носа. Затова е най-добре след преглъщането да издишате през носа. Последни, но не непременно маловажни, впечатления можете да получим от аромата на празната чаша. Помирисването и вдишването са два различни аспекта, както тичането и ходенето. При нормално вдишване само малко количество от въздуха достига до рецепторната област, така че е необходимо бързо, дълбоко и мощно поемане на въздух. Желателно е помирисването действително да насочи ароматите към рецепторите, така че да те да се регистрират. За това трябва и сериозна концентрация и даже затварянето на очите може да помогне. Чашата не бива да се държи под носа и да се гледа. Ако обонянието се притъпи, трябва да му се даде малко почивка като се помирише чаша с вода.


Бъдете концентрирани. Голяма част от обработката на сигналите от сетивата към мозъка е свързана с филтрация и селекция на стимулите и информацията. Ако не сте концентрирани, голяма част от информацията ще бъде пропиляна. След помирисването трябва да се прекарате известно време в разсъждения до оформяне на първите впечатления. С натрупването на повече опит ще осъзнаете, че често само едно помирисване е напълно достатъчно, а повече от 2-3 са напълно безполезни.