Оценете цвета! Наблюдавайте чистотата и дълбочината на цвета. Вината трябва да са по-скоро прозрачни, отколкото мътни, и трябва да показват интензивен цвят. Цветът е в пряка връзка със сорта. Той е резултат и от контакта на мъстта с ципата на гроздето по време на технологичния процес. По цвета може да се съди за качеството на гроздето и технологичните методи на преработката му. Бели вина като Шардоне и Совиньон Блан, могат да изглеждат бледозелени, със сиви оттенъци, сламеножълти и златни, даже кафеникави. По-сладките бели вина, като Мускат например, обикновено притежават по-дълбоки жълти нюанси. Червените вина Каберне Совиньон, Мерло или Гъмза, могат да бъдат пурпурни, рубинени, кафеникавочервени или керемиденокафяви. Със стареенето червеното вино загубва интензивността на цвета си и придобива керемиденокафяв оттенък.